Anders KAn BEst!

Niet zo lang geleden vierden we ons 20-jarig bestaan nog met een groot feest. Met 250 leden en leiding proberen om van elke zondag het hoogtepunt van de week te maken. Toch borrelt al enkele jaren de goesting om net dat tikkeltje extra te doen. We willen namelijk volgend jaar van start gaan met onze eigen AKABE-Tak. AKABE?

AKABE staat voor de werking met kinderen en jongeren met een beperking binnen scouting (Anders KAn BEst). Het doel van Akabe is inclusie. Net zoals Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn wij van mening dat elke persoon, ongeacht zijn beperkingen, de kansen en mogelijkheden moet krijgen om deel uit te maken van de samenleving. Hierbij staat de ervaringswereld van deze jongeren centraal. Er wordt gespeeld in kleine groepjes, waar voldoende leiding aanwezig is zodat ieder kind tot zijn recht komt. We rekenen op één leid(st)er per twee à drie kinderen.

Gedurende het afgelopen scoutsjaar zijn geïnteresseerde leiding op bezoek geweest bij andere Akabe-groepen, zowel bij groepen die alleen een AKABE-werking hebben als gemengde groepen. Wij zijn ervan overtuigd dat we de kennis en motivatie hebben om een extra tak op te richten voor kinderen met een mentale (en fysieke) beperking en willen daarom vanaf september 2016 met onze eigen AKABE-tak beginnen.

Gedurende het eerste jaar zullen de vergaderingen tweewekelijks plaatsvinden voor kinderen tussen 6 en 14 jaar oud. Hopelijk kunnen we voldoende geïnteresseerden vinden die zich willen aansluiten bij onze AKABE-tak. De eerste vergadering zal plaats vinden op 25 september 2016.

Met deze mail zouden we jullie graag oproepen om ouders met kinderen met een fysieke of mentale beperking (tussen 6 en 14 jaar oud) op de hoogte te brengen van ons initiatief. Wijzelf gaan zeker en vast het woord verspreiden, maar mond-aan-mond reclame is uiteraard ook altijd zeer welkom! Indien u dus ouders kent die mogelijks geïnteresseerd zouden zijn, mag u hen doorverwijzen naar dit emailadres: akabe@scoutsmeerdaal.be

Hier kan u ook een document vinden met wat extra informatie over het hoe en wat rond onze AKABE tak. Indien u nog verdere vragen heeft, mag u deze uiteraard mailen naar bovenstaand emailadres!

Voor de flyer klikt u hier

Wij kijken alvast uit naar dit nieuwe avontuur,

De leiding van Scouts Meerdaal Haasrode