Medische Fiche

We werken sinds 2023 terug met de indivuele steekkaarten via Groepsadmin. In het begin van het jaar ontvang je hierover een mail om hem correct aan te vulen met de nodige inloggegevens.