Medische Fiche

Je kan hier een blanco medische fiche downloaden, gelieve dit aan het begin van het werkingsjaar en bij de aanvang van elk weekend en kamp mee te geven met de takleiding. De medische fiches zijn vertrouwelijk en enkel de takleiding kijkt deze in.