Leiding

Leeftijd: 
18+ jaar

De leiding zijn jonge mensen die in hun vrije tijd zorgen voor sfeer, activiteiten en werking per tak en per groep; ze doen dat door samen met hun leden te spelen en met hen onderweg te zijn. Leiding is verantwoordelijk voor de organisatie en het toezicht tijdens scouting. Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet een vormingsaanbod voor leid(st)ers.

De groepsleiding begeleidt de leiding en zijn de managers van onze scoutsgroep. Ze vertegenwoordigen de groep in de jeugdraad en de hogere structuren van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Ze zijn de eindverantwoordelijken van onze scoutsgroep en nemen op de maandelijkse groepsraad samen met de leiding alle belangrijke beslissingen.